Billetsalg

Alle billetpriser vil fremgå af ticketmasters hjemmeside når denne er klar ultimo juni

Billetter i løssalg forventes ligeledes sat til salg ultimo juni

 

Bliv medlem

Man kan melde sig ind i Svendborg Teaterforening for 30 kr. årligt og opnå kontante besparelser på foreningens egne forestillinger.

Som medlem køber man 3 i efteråret og 3 i foråret. Dermed opnår man ca. 30% rabat i forhold til løssalgspriserne.